English Deutsch
Česky Chinese
Měřící rozsah 2400/1100/1000
SIGMA / TETA
 • Jednoduchá obsluha
 • Rychlé výsledky měření
 • Snadno obsluhovatelný software Metrolog XG "Click and Control"
 • CNC řízení ME 5007- exaktní CNC vektorové řízení s optimalizací dráhy
 • Chráněné vedení
 • Grafické a tabelární znázornění výsledků měření
 • Převzetí CAD-dat (VDA, IGES, SET, CATIA, UNISURF...)
 • Vysoce dynamická technika pohonu
 • Přesné vedení se vzduchovými ložisky
 • Tepelně stabilní vedení z granitu a extrémně tuhá konstrukce
 • Integrované dvojité pasivní tlumení kmitů
 • Modul pro měření ploch libovolného tvaru při kontrole dílů podle CAD-dat
 • 24 měsíční záruční doba na strojové vybavení
3D-měřicí stroj SIGMA / TETA CNC
Flexibilita měřených rozsahů ve všech osách
Nová generace našich 3D-měřicích strojů SIGMA/TETA se vyznačuje obzvláště vysokou přesností, robustností a dalekosáhlým provozem bez údržby. Všechna vedení jsou vyrobena z ušlechtilého granitu a jsou jemně broušena a lapována v nejvyšší přesnosti. Na přání mohou být dodána keramická vedení nejvyšší kvality. Tím získává měřicí stroj na dynamice a tuhosti. Tepelná stabilita a vysoká přesnost vedení zaručují nejpřesnější výsledky měření také bez použití softwarové kompenzace. Dvojí pasivní tlumení vibrací je v zařízeních standardně integrováno. Na přání mohou být stroje vybavené aktivním tlumením vibrací pomocí izolátorů s pneumatickou pružinou. Tím se lépe ztlumí především vibrace s nižšími frekvencemi. Náš obecný stavebnicový systém umožňuje kombinaci libovolných délek os. Rádi vám sestavíme individuálně vyladěný stroj.

Spolehlivost a přesnost za špičkovou cenu
Optimalizovaná vedení se vzduchovým uložením ve všech osách jsou standardně zakrytována. Všechny vodicí dráhy jsou tímto chráněny před poškozením, znečištěním a přímými tepelnými vlivy. Zvláště stabilní kryt obou vedení stolu poskytuje optimální ochranu před poškozením při zakládání a vyjímání ze stroje. Vysoce dynamické servomotory a vysoce tuhé řemenové pohony bez opotřebení zaručují optimální chování při polohování.

Vaše výhody: 3D-měřicí stroj SIGMA / TETA
Velký průřez pinoly
Aby byla zaručena optimální podpora proti rotaci okolo osy Z. Ideálně přizpůsobené pro dlouhé hroty čidla. K tomu jemně řízené pneumatické vyrovnání hmotnosti osy Z.

Vysoce moderní a flexibilní principy snímání
Mohou být použity všechny principy snímání (dotykové, skenování a optické) od firmy Renishaw stejně jako příslušné výměnné zásobníky. Je podporován rovněž bodový a plošný laser.

Řemenové pohony ve všech osách
Ocelovými pramenci propletené řemenové pohony zaručují nejvyšší tuhost při nejmenším otěru. Proto je stroj dalekosáhle bezúdržbový.

Nejvyšší přesnost, robustnost, tepelná stabilita a vysoká tuhost
je dosažena použitím ušlechtilých materiálů vedení, jako jsou granit nebo keramika. Optimalizovaná vzduchová uložení zaručují perfektní mechanickou přesnost.

Dvojí pasivní tlumení vibrací
je standardně integrováno ve stojanu. Tím je stroj ideálně použitelný v oblastech blízko výroby. Aktivní tlumení vibrací s izolátory s pneumatickou pružinou je rovněž adaptovatelné.

Zakrytovaná vodicí dráha
Ochrana před znečištěním a tepelnými vlivy. Zakrytované vedení stolu navíc chrání před poškozením při osazování stroje.

Klikni a kontroluj "Měření nebylo ještě nikdy tak jednoduché"
Nový měřicí software Metrolog XG je ideální pro měření všech pravidelných geometrií, volných ploch a dynamické snímání (skenování). Měřené prvky je možné odkliknout a proměřit přímo na obrazovce. Generování měřicího programu probíhá přitom plně automaticky na pozadí. Pojezdy se zobrazí na obrazovce a mohou být obsluhou podle potřeby upraveny. Měření oproti datovému souboru se stává dětskou hračkou. K dispozici jsou rozsáhlé strategie pro měření shluku bodů, jednotlivých ploch nebo skupin ploch. Výsledky se zobrazí on-line přímo na obrazovce a mohou být upraveny zobrazením barev (colourmapping). Tím rozpozná obsluha rychle bezprostřední problémové zóny. Další významné prvky jsou automatická kalibrace čidla, interaktivní nápověda on-line, grafická ochrana před kolizemi, jednoduchý editor protokolu, přehledná databáze prvků, integrované grafické a tabulkové podklady pro protokol a import všech běžných CAD formátů jako jsou CATIA, UNIGRAPHICS, ProE, Parasolid, VDA, IGES...

Stažení katalogu
KATALOG THOME  (922 KB)SIGMA
Měřící osa
X-osa
Y-osa
Z-osa

1000

1200

1500

2000
800/900
700/800/900
pracovní výška (mm) 700
pracovní prostor (mm)
délka(L)

šířka(B)

výška(H)


2215


2415


2715


3215
(pro y 800) 1765, (pro y 800) 1865
(pro Z 700/800/900) 2128/3228/3328
 
nejistota měření podle
VDI 2617
[µm]

2,2+(L/400)
2,5
rozlišovací schopnost 0,0001mm
rychlost posuvu
seřizovací provoz
sériový měřící provoz
pohyb ve směru osy/vektoru

0 až 80mm/s

max = 400
zrychlení osa/vektor 1,5m/s² / 2,6m/s²
hmotnost [kg] (každý y)
2800
2950
(každý y)
3000
3200
(každý y)
3350
3600
(každý y)
4000
4300
maximální hmotnost obroku [kg] 1000 1100 1200 1400
příkon [W] 1500W
provozní napětí [V, Hz] 110/220V, 50/60Hz
rozsah praconí teploty k zaručení specifikované nejistoty měření délek 20°C ±2°C
max. 1°C/hod
1,5°C/den
spotřeba vzduchu [l/min]
při tlaku vzduchu 6-8 barů
kvalita vzduchu dle ISO8573
25l/min
předčištění vzduch
třída 2
TETA
Měřící osa
X-osa
Y-osa
Z-osa

1200

1500

1800

2400
1000/1100
800/900/1000
pracovní výška (mm) 700
pracovní prostor (mm)
délka(L)

šířka(B)

výška(H)


2415


2715


3015


3615
(pro y 1000) 1965, (pro y 1100) 2065
(pro z 800/900/1000) 3228/3328/3428
nejistota měření podle
VDI 2617[µm]

2,2+(L/400)
2,5
rozlišovací schopnost 0,0001mm
rychlost posuvu
seřizovací provoz
sériový měřící provoz
pohyb ve směru osy/vektoru

0 až 80mm/s

max = 400
zrychlení osa/vektor 1,5m/s² / 2,6m/s²
hmotnost [kg] (každá y)
4050
4300
(každá y)
4550
4830
(každá y)
5000
5300
(každá y)
6300
6800
maximální hmotnost obroku[kg] 2000 2200 2300 2800
příkon [W] 2000W
provozní napětí [V, Hz] 110/220V, 50/60Hz
rozsah praconí teploty k zaručení specifikované nejistoty měření délek 20°C ±2°C
max. 1°C/hod
1,5°C/den
spotřeba vzduchu [l/min]
při tlaku vzduchu 6-8 barů
kvalita vzduchu dle ISO8573
25l/min
předčištění vzduch
třída 2


S problémy se prosím obraťte na : info@thome-praezision.de
Copyright © 2004 THOME Präzision
Home | Produkty | Měřící rozsah 800/400/300 | Měřící rozsah 4000/700/500 | Měřící rozsah 4000/1100/1000 | Sloupcové ramenové měřící přístroje |
Měřicí software Metrolog XG | Přesné granitové díly | Dotykové systémy | Kontakt