English Deutsch
Česky Chinese
Měřící rozsah 800/400/300

SMART


Měřící osa
X-osa
Y-osa
Z-osa

500
400
300

600
400
300

800
400
300
pracovní výška (mm) 850
pracovní prostor (mm)
délka(L)
šířka(B)
výška(H)

913

1013

1213
760
1842
nejistota měření podle
VDI 2617
[µm]

3+(L/250)
3,5
rozlišovací schopnost [mm] 0,0005
rychlost posuvu
seřizovací provoz
sériový měřící provoz
pohyb ve směru osy/vektoru
zrychlení osa/vektor
hmotnost [kg] 350 410 500
maximální hmotnost obroku[kg] 200 220 250
příkon [W] 500W
provozní napětí [V, Hz] 110/220V, 50/60Hz
rozsah praconí teploty k zaručení specifikované nejistoty měření délek 20°C ±2°C
max. 1°C/hod
1,5°C/den
spotřeba vzduchu [l/min]
při tlaku vzduchu 6-8 barů
kvalita vzduchu dle ISO8573
25l/min
předčištění vzduch
třída 2
Smart
 • Jednoduchá obsluha
 • Rychlé výsledky měření
 • Snadno obsluhovatelný software Metrolog XG "Click and Control"
 • Programově řízený průběh měření
 • Tvarové a polohové tolerance
 • Grafické a tabelární znázornění výsledků měření
 • Převzetí CAD-dat
 • Jednotlivé upevnění všech os
 • Jemné nastavení polohy os
 • Přesné vedení se vzduchovými ložisky
 • Tepelně stabilní vedení z granitu a extrémně tuhá konstrukce
 • Integrované dvojité pasivní tlumení kmitů
 • Otočná/výkyvná hlavice MIP od firmy Renishaw
 • Modul pro měření ploch libovolného tvaru při kontrole dílů podle CAD-dat
 • 24 měsíční záruční doba na strojové vybavení
Jednoduchá a efektivní ruční kontrola

Měřicí přístroj SMART (znamená elegantní) s jednoduchým ručním ovládáním se vyznačuje obvzláště vysoce přesnými vedeními z granitu (žuly). Přesná aerostatická ložiska se vzduchovým polštářem použitá u vedení ve všech 3 směrech souřadnic zajištují nejvyšší reprodukovatelnost výsledků měření. Díky použití vysoce pohyblivé indexovatelné snímací hlavy MH 20i od firmy RENISHAW, která je otočná a výkyvná, mohou být dotykové snímače tzv. sondy velmi rychle vyměněny při zaručení opakovatelnosti výsledků. Odpadá nutnost následného překalibrování. Na obsluhu velmi pohodlný a jednoduchý software na bázi Windows je sestaven modulárně a je kdykoli libovolně doplnitelný. V základním modulu je zaintegrován výstup dat v nejrůznějších formátech jako IGES, VDA, SET, UNIGRAPHICS atd..

  Přednosti měřicích přístrojů s ručním ovládáním
 • jednoduchá obsluha
 • pro obsluhu pohodlný a jednoduchý software Metrolog XG na bázi Windows
 • naprogramováný průběh měření
 • výsledky měření mohou být zobrazeny barevně grafi cky 2-rozměrně i 3-rozměrně tj. prostorově a také zpracovány formou tabulek
 • tolerance tvaru a polohy
 • samostatné upínání ve všech osách
 • jemná změna nastavení ve všech osách
 • přesné aerostatické vedení směru všech tří souřadnicových os
 • zabudované dvojité pasivní tlumení kmitů v podstavci přístroje
 • otočná a výkyvná snímací hlava MH20i
  od firmy Renishaw
 • záruka 24 měsíců
Stažení katalogu
KATALOG THOME  (922 KMB)


S problémy se prosím obraťte na : info@thome-praezision.de
Copyright © 2004 THOME Präzision
Home | Produkty | Měřící rozsah 800/400/300 | Měřící rozsah 4000/700/500 | Měřící rozsah 4000/1100/1000 | Sloupcové ramenové měřící přístroje |
Měřicí software Metrolog XG | Přesné granitové díly | Dotykové systémy | Kontakt