English Deutsch
Česky Chinese
Produkty
Program výrobků
  • Portálové měřicí stroje s aerostatickými ložisky
  • Sloupové ramenové měřicí stroje s aerostatickými nebo válečkovými ložisky
  • Sloupové ramenové měřicí stroje TWIN (se 2 rameny) s aerostatickými nebo válečkovými ložisky
  • Software
  • Dotykové systémy / dotykové hroty / výměnný zasobník čidel
  • Upínací systémy
  • Přesné granitové díly

3D-měřící přístroje Thome Präzision
Souřadnicové měřicí přístroje od firmy THOME Präzision se vyznačují obzvláště vysokou přesností, masivností a takovou kvalitou, že nepotřebují náročnou údržbu a při provozu nepotřebují stálý dohled. Přístroje jsou vybaveny přesným optimalizovaným vedením z granitu (žuly) ve všech souřadnicových osách s aerostatickými ložisky. Teplotní stabilita a vysoká tuhost jsou dosaženy pomocí ušlechtilých materiálů vedení jako je granit (žula) a keramika. V zařízeních je standardně zabudováno dvojité pasivní tlumení kmitů. Na přání zákazníka mohou být dodány všechny přístroje s izolátory s pneumatickými pružinami. Tímto způsobem se velmi dobře tlumí kmity s nízkými frekvencemi. Všechny CNC přístroje jsou standardně vybaveny chráněným vedením. Pružné, černé kryty harmonikového typu chrání vodící dráhy před poškozením, nečistotami a přímými tepelnými vlivy. Vysoce dynamické servomotory a řemenové pohony s vysokou tuhostí a nízkým opotřebením zaručují optimální nastavení polohy. Tímto jsou přístroje ideálně určeny pro tzv. scanning (skenování), tj kontinuální snímání dat popř. i digitalizaci dat. Zvláštní přednosti při skenování spočívají ve schopnosti vyhodnocení přesnosti tvaru a v úspoře času ve srovnání s dosud obvyklým způsobem dotykového snímání. Vedle rozměrů, které jsou uvedeny v tabulce, můžeme nabídnout pomocí našeho univerzálního stavebnicového systému i jiné libovolné kombinace osových délek.

S problémy se prosím obraťte na : info@thome-praezision.de
Copyright © 2004 THOME Präzision
Home | Produkty | Měřící rozsah 800/400/300 | Měřící rozsah 4000/700/500 | Měřící rozsah 4000/1100/1000 | Sloupcové ramenové měřící přístroje |
Měřicí software Metrolog XG | Přesné granitové díly | Dotykové systémy | Kontakt