English Deutsch
Česky Chinese
Měřicí software Metrolog XG
"Click and Control" ("Klikni a kontroluj")


Uživatelské rozhraní


Geometrické měření


Geometrické měření s importem CAD


Měření volných ploch oproti CAD Modelu


Import souborů CAD s jednotlivou
správou hladin


Zobrazení barev
METROLOG XG přesvědčí extrémně jednoduchou obsluhou a nejvyšším uživatelským komfortem. Rozsáhlá grafická podpora dovolí také nevyškoleným uživatelům po několika dnech efektivně a časově úsporně měřit.

Stáhněte si katalog Metrolog XG

METROLOG XG KATALOG  (1 582 KB)


Podle hesla "klikni a kontroluj" je třeba jen interaktivně klikat na prvky na obrazovce. CNC-Programm se automaticky spustí na pozadí. Vyrovnání součásti může být provedeno již na základě jediného dotykového bodu. K přesnému vyrovnání je však zapotřebí 6 dotykových bodů. Mohou být použity různé metody vyrovnání (1 bod, vyrovnání pomocí přípravku, vyrovnání geometrické, na 6 plošných bodů, pomocí 3 středů, na rovinu a 2 středy, Best-Fit a RPS). Pro nejdůležitější geometrické prvky jsou k dispozici automatické strategie snímání (bod, přímka, kruh, poloměr, rovina, koule, kužel, anuloid, plošné body, řez, obdélník, drážka, elipsa a šestihran). Bezpečnostní krychle, které mohou být vytvořeny kolem součásti, poskytují ochranu před kolizí. Všechny pojezdy a dotykové body se předem graficky zobrazují.


Tím může uživatel rozeznat on-line vliv různých strategií snímání. Mohou být vypočítána libovolná kritéria z výsledků měření Es (úhel, vzdálenosti, tolerance tvaru a polohy, prvky řezu, zrcadlení a symetrie atd.). K dispozici jsou následující tolerance tvaru a polohy: přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost, tvar plochy, rovnoběžnost, kolmost, tolerance úhlu, tolerance polohy, souosost, soustřednost, symetrie, házivost).

Do softwaru mohou být importovány všechny běžné CAD formáty (CATIA; CATIA-V5; UNIGRAPHICS; PARASOLID; PRO/ENGINEER; IDEAS; VDA; IGES; STEP; SET; UNISURF). To ulehčuje programování a umožňuje rychlé a přímé CAD-porovnání požadované a skutečné kontury. K dispozici jsou rychlá proměření plošných bodů. Přitom mohou být vytvořeny celé shluky bodů pouhými třemi kliknutími.

Pro kontrolu průběhu kontur mohou být měřeny řezy dle různých kritérií. Rovněž je možné digitalizovat neznámou konturu pomocí integrované snímací funkce (reverzní engineering). Přehledná databáze vám pomáhá jednoduše spravovat vaše výsledky měření. Obsahuje množství vyhledávacích a třídicích kritérií.

Interní statistický modul spočítá nejdůležitější parametry pro sledování procesu (Cp, Cpk, standardní odchylka, střední hodnota atd.).
Pro grafické zobrazení výsledků měření je k dispozici mimo jiné "Colormapping" (zobrazení barev). Tím se vytvoří barevná "karta chyb", takže pracovník může provést cílenou dodatečnou opravu. Prostá interpretace pomáhá šetřit čas a vyvarovat se chyb.

Pomocí popisových polí můžete vytvářet moderní protokoly s velkou vypovídací hodnotou. Protokoly měření mohou být vydávány graficky, tabulkově nebo graficky/tabulkově. Výkonný editor protokolů umožňuje rychlé přizpůsobení tiskových předloh vašim individuálním přáním. Protokoly měření mohou být vyhotoveny také jako JPG, BMP, WMF a PDF. Tím je možná výměna dat přes internet, resp. bezpapírová dokumentace.

Tlačítkem F1 se dostanete na nápovědu on-line. Obsáhlá vysvětlení objasní uživateli také základní znalosti k nejběžnějším normám. K dispozici je mnoho dalších modulů, jako jsou např. kompenzace teploty součásti a programování off-line. Rádi vám předvedeme výkonnost našich systémů v sídle naší firmy.

Optickými laserovými snímači (scannery) je možné pohodlně a rychle digitalizovat součásti. Obzvláště výhodná je vysoká hustota bodů ca. 20 000 bodů za sekundu, které mohou být snímány. Laserový snímač může být ve spojení s výměnným zásobníkem čidel vyměněn automaticky. To dovoluje paralelní použití dotykové a optické senzoriky. Přesnost pásmového laseru je 10-20 µm.

Měření geometrie
Metrolog je ideální nástroj pro manuální měření nebo měření řízené CNC všech geometrických prvků.
Softwarový modul orientovaný na praxi je možné rychle a snadno použít a podstatně ulehčuje komplexní programovací procesy.

Měření volných ploch
Výkonná volba měření volných ploch disponuje množstvím rozhraní (IGES, VDAFS, SET, STEP, CATIA, UNIGRAPHICS, PARASOLID). Tímto je zaručeno bezproblémové srovnání CAD/CAM.

Snímání (Scanning)
Modul snímání ve spojení se snímacím měřicím
čidlem dovoluje rychlé a kontinuální snímání
neznámé součásti s vysokou vypovídací schopností.
 www.metrologic.fr Řízení


CNC-řízení ME 5007 od firmy Metrologic Instruments s 19" slotem pro kompatibilní elektroniku
 • Přesné vektorové řízení pro 3 osy s optimalizací cest za účelem zkrácení doby měření.
 • Automatický zpětný pohyb sondy po dotyku i při provozu s joystickem.
 • Ochrana před kolizemi omezením posouvací síly.
 • Optimalizovaná kontrola
Jednotka PC: nakonfigurováno a adaptováno na měřicí stroj
 • PC Dell Intel Pentium 4, 2,8 GHz, operační systém WINDOWS XP, 80 GB pevný disk, 512 MB operační paměť, 48x CD-ROM, grafická karta 128 MB nVidia GeForce.
 • Dell 17"-TFT monitor
 • Inkoustová barevná tiskárna HP 920Joystick-Box ME 470
 • pro ovládání jednou rukou,
 • 20 tlačítek, 1 řídící páka pro CNC provoz, robustní kryt,
 • pohotovostní tlačítko, digitální ukazatel, kontrola rychlosti.


Joystick-Box ME 670
 • pro ovládání jednou rukou,
 • 40 tlačítek, 2 řídící páky pro CNC provoz, robustní kryt, pohotovostní tlačítko, digitální ukazatel, kontrola rychlosti.


Ovládací pult ME 4700
 • 104 tlačítek,
 • integrovaná PC-klávesnice,
 • 2 řídící páky pro CNC provoz, pohotovostní tlačítko, modularita,
 • robustní kryt.
Vyhodnocovací system ME 532 MANUELL I
Adaptér - PC řídící karta ME532 - pravoúhlý signál

S problémy se prosím obraťte na : info@thome-praezision.de
Copyright © 2004 THOME Präzision
Home | Produkty | Měřící rozsah 800/400/300 | Měřící rozsah 4000/700/500 | Měřící rozsah 4000/1100/1000 | Sloupcové ramenové měřící přístroje |
Měřicí software Metrolog XG | Přesné granitové díly | Dotykové systémy | Kontakt